Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jakobsbrevet 2: 5


2000
Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom?
reformationsbibeln
Hör på, mina kära bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i denna världen till att vara rika i tron och bliarvingar till riket som han har lovat dem som älskar honom?
folkbibeln
Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom?
1917
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?
1873
Hörer till, mine käre bröder: Hafver icke Gud utvalt de fattiga i denna verldene, de der rike voro på trona, och arfvingar till riket, som han lofvat hade dem som honom älska?
1647 Chr 4
Hører til / mine elskelige Brødre / Hafver Gud icke udvaldt de Fattige i denne Verden / (som ere) rjge i Troen / oc Rigens Arfvinge / hvilcket hand hafver lofvit dem / som hannem elske?
norska 1930
5 Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?
Bibelen Guds Ord
Hør, mine kjære brødre: Har ikke Gud utvalgt de fattige i denne verden til å være rike i troen og arvinger til det riket Han lovte til dem som elsker Ham?
King James version
Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?

danska vers      


2 TM 125 - 2:1-5 1T 475 (CS 205); 1T 550 (CH 228) - 2:1-9 8T 133 - 2:5 CH 424; CS 151; Ev 565

2:5,6 2T 160   info