Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Thissalonikerbrevet 3: 7


2000
Därför har ni, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden gett oss nytt mod med er tro:
reformationsbibeln
på grund av detta, bröder, blev vi tröstade mitt i allt vårt lidande* och all vår nöd, genom er tro.
folkbibeln
Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden.
1917
nu hava vi i fråga om eder, käre bröder, genom eder tro fått hugnad i all vår nöd och allt vårt lidande.
1873
Vordom vi, käre bröder, hugsvalade på eder, uti all vår bedröfvelse och nöd, genom edra tro.
1647 Chr 4
Derfor / Brødre / ere vi blefne trøstede af eder / i all vor Trængsel oc Nød / formedelst eders Tro :
norska 1930
7 så blev vi da, brødre, trøstet over eder i all vår nød og trengsel, ved eders tro.
Bibelen Guds Ord
fikk vi trøst fra dere ved dette, brødre, ved deres tro, i all vår trengsel og nød.
King James version
Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith:

danska vers      


3:6-10 AA 255   info