Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Thissalonikerbrevet 3: 5


2000
När jag inte stod ut längre skickade jag därför honom för att få veta hur det var med er tro. Frestaren kunde ju ha frestat er, så att all vår möda hade varit förspilld.
reformationsbibeln
På grund av detta, när jag inte längre stod ut, skickade jag bud för att jag skulle få veta hur det var med er tro. Kanske frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves?
folkbibeln
När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves?
1917
Det var också därför som jag sände honom åstad, när jag icke mer kunde uthärda; ty jag ville veta något om eder tro, eftersom jag fruktade att frestaren till äventyrs hade så frestat eder, att vårt arbete skulle bliva utan frukt.
1873
Derföre kunde jag ock icke länger hafvat fördrag, utan sände åstad; på det jag skulle förfara edra tro, att tilläfventyrs frestaren icke hade försökt eder, och vårt arbete hade då fåfängt vordit.
1647 Chr 4
Derfor / der jeg icke længre kunde holde mig / udsende jeg (hannem/) ad forfare eders Tro: Ad Fristeren icke skulde / maa vel skee / fristit eder / oc vort Arbeyde skulde være til forgiefvis.
norska 1930
5 Derfor sendte jeg da også bud, da jeg ikke lenger kunde holde det ut, for å få vite om eders tro, om fristeren skulde ha fristet eder og vårt arbeide skulde bli forgjeves
Bibelen Guds Ord
Av denne grunn, da jeg ikke lenger kunne holde det ut, sendte også jeg bud for å få vite hvordan det var med troen deres, om det var slik at fristeren hadde fristet dere på en eller annen måte og at vårt arbeid hadde vært forgjeves.
King James version
For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labour be in vain.

danska vers