Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Thissalonikerbrevet 3: 3


2000
så att ingen vacklade under alla dessa påfrestningar. De hör till vår lott, det vet ni själva.
reformationsbibeln
så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet ju själva att det hör till vår lott.
folkbibeln
så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.
1917
så att ingen bleve vacklande under dessa lidanden. Ty I veten själva att sådana äro oss förelagda.
1873
På det ingen skulle låta vika sig uti denna bedröfvelse; ty I veten, att vi ärom dertill satte.
1647 Chr 4
Ad der skulde icke nogen blifve vanckelmodig i disse Trængsler. Thi I vide self / ad vi ere der til sætte.
norska 1930
3 at ikke nogen måtte bli vaklende i disse trengsler. I vet jo selv at vi er satt til det;
Bibelen Guds Ord
så ingen skulle stå vaklende i disse trengslene. For dere vet selv at vi er satt til dette.
King James version
That no man should be moved by these afflictions: for yourselves know that we are appointed thereunto.

danska vers