Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Thissalonikerbrevet 2: 7


2000
Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma med anspråk. I stället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn.
reformationsbibeln
även om vi med tyngd hade kunnat uppträda som Kristi apostlar. I stället var vi milda bland er, som när en mor* sköter om sina barn.
folkbibeln
även om vi som Kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk. I stället uppträdde vi kärleksfullt ibland er. Som en mor när hon sköter om sina egna barn,
1917
fastän vi såsom Kristi apostlar väl hade kunnat uppträda med myndighet. Tvärtom hava vi visat oss milda bland eder, såsom när en moder omhuldar sina späda barn.
1873
Ändock vi väl hadom haft magt att förtunga eder, såsom Christi Apostlar; men vi vorom milde när eder, lika som en amma fostrar sin barn.
1647 Chr 4
Vi motte oc været (eder) til besværing / som Christi Apostle: Men vi vare lempfeldige hoos eder / lige som en Amme røcter sine Børn /
norska 1930
7 men vi var milde iblandt eder: likesom en mor varmer sine barn ved sitt bryst,
Bibelen Guds Ord
Men vi var milde blant dere, på samme måte som en mor nærer sine egne barn.
King James version
But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children:

danska vers      


2:2-8 AA 256-7 - 2:6-9 AA 347(GW 234) - 2:7-12 ARV 8T 226   info