Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Kolosserbrevet 2: 22


2000
Det gäller ju saker som skall förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror,
reformationsbibeln
vilket allt ska förgås genom förbrukning, efter människors bud och läror?
folkbibeln
Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och läror.
1917
och detta när det gäller ting, som alla äro bestämda till att gå under genom förbrukning — allt till åtlydnad av människobud och människoläror?
1873
Hvilket dock allt förgås i brukningene, och är efter menniskors bud och lärdom;
1647 Chr 4
Hvilcke alle forkrænckes / naar de forbruges / efter Menniskenes Bud oc Lærdomme /
norska 1930
22 - ting som dog alle sammen er bestemt til å fortæres ved bruken - efter menneskenes bud og lærdommer,
Bibelen Guds Ord
- etter menneskers bud og lærdommer. Dette angår jo ting som er til for å gå i oppløsning ved bruken.
King James version
Which all are to perish with the using;) after the commandments and doctrines of men?

danska vers      


2 7BC 906-7   info