Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Kolosserbrevet 2: 12


2000
när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda.
reformationsbibeln
när ni blev begravda med honom i dopet, i vilket ni också med honom är uppståndna genom den tro som Gud verkar, som uppväckte honom från de döda.
folkbibeln
och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.
1917
I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.
1873
I det, att I med honom begrafne ären genom dopet; i hvilkom I ock uppståndne ären genom trona, den Gud verkar, hvilken honom uppväckt hafver ifrå de döda.
1647 Chr 4
Som ere begrafne med hannem i Daaben. I hvilcken I ere med opstandne / formedelst Guds kraftigheds Tro / som opreiste hannem fra de Døde.
norska 1930
12 idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde.
Bibelen Guds Ord
da dere ble begravet med Ham i dåpen og i den ble dere også oppreist med Ham ved troen på Guds makt, Han som oppreiste Ham fra de døde.
King James version
Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead.

danska vers      


2 7BC 906-7   info