Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Kolosserbrevet 2: 8


2000
Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus.
reformationsbibeln
Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus.
folkbibeln
Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.
1917
Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga ”vishetslära”, i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens ”makter” och icke till Kristus.
1873
Ser till, att eder icke någor bortröfvar med Philosophia och fåfängt bedrägeri, efter menniskors stadgar, och efter verldenes stadgar, och icke efter Christum;
1647 Chr 4
Seer til / ad der er icke nogen som berøfver eder ved Philosophj oc forfængelig bedrægerj / efter Menniskens Skick / efter Verdens Elementer / oc icke efter Christum.
norska 1930
8 Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus.
Bibelen Guds Ord
Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus.
King James version
Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

danska vers      


2 7BC 906-7 - 2:1-10 AA 473;GW 305-6;1SM 195; 8T 295-6(3TT 273) - 2:6-8 CH 584;FE 303-4

2:8 2BC 1011;7BC 906-7,916-8,920; Ev 609;GW 16; 1T 290-302( 1 TT 95-100);4T 585-6(1TT 584)

2:8-10 71 204(3TT 188)   info