Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Kolosserbrevet 2: 7


2000
med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.
reformationsbibeln
rotade och uppbyggda i honom och fasta i tron, såsom ni har blivit undervisade, och överflöda i den med tacksägelse.
folkbibeln
och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.
1917
och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i tacksägelse.
1873
Och varer rotade och uppbyggde i honom, och varer faste i trone, såsom I lärde ären, och varer i henne rikeliga tacksamme.
1647 Chr 4
Rodfæste oc opbygde i hannem / stadfæstede i Troen / lige som i ere lærde / ofverflødige i den / med Tacksigelse.
norska 1930
7 så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.
Bibelen Guds Ord
rotfestet og oppbygget i Ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet dere er rike i den med takksigelse.
King James version
Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.

danska vers      


2 7BC 906-7 - 2:1-10 AA 473;GW 305-6;1SM 195; 8T 295-6(3TT 273) - 2:6-8 CH 584;FE 303-4

2:7 AA 175;FE 231; 6T 425(3TT 58)   info