Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Kolosserbrevet 2: 4


2000
Detta säger jag för att ingen skall kunna övertala er under falska förespeglingar.
reformationsbibeln
Men detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalande ord.
folkbibeln
Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord.
1917
Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert tal.
1873
Men detta säger jag, på det ingen skall bedraga eder med klok ord.
1647 Chr 4
Men dette siger jeg / Ad ingen skal forføre eder med bevegede Tale.
norska 1930
4 Dette sier jeg forat ingen skal dåre eder ved lokkende tale.
Bibelen Guds Ord
Dette sier jeg for at ikke noen skal bedra dere med overtalende ord.
King James version
And this I say, lest any man should beguile you with enticing words.

danska vers      


2 7BC 906-7 - 2:1-10 AA 473;GW 305-6;1SM 195; 8T 295-6(3TT 273) - 2:4 AA 474;Ev 367   info