Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 26


2000
Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.
reformationsbibeln
Och om en kroppsdel lider, så lider alla delarna med den. Och om en kroppsdel hedras, gläder sig alla delarna med den.
folkbibeln
Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den.
1917
Om nu en lem lider, så lida alla de andra lemmarna med den; om åter en lem äras, så glädja sig alla de andra lemmarna med den.
1873
Och om en lem lider något, så lida alle lemmarna med; och om en lem varder härliga hållen, så fröjda sig alle lemmarna med.
1647 Chr 4
Oc, enten een Lem ljder / da ljde alle Lemmerne med / eller een Lem blifver holden i ære / da glæde alle Lemmerne sig med.
norska 1930
26 Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med.
Bibelen Guds Ord
Og om ett lem lider, lider alle lemmene sammen med det. Eller om ett lem blir æret, gleder alle lemmene seg sammen med det.
King James version
And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.

danska vers      


6BC 1090;3T 446 AA 317-8; 4T 128;5T 279; 6T 288(CH 513; ChS 134;2TT 526)7T 174;TM 500;WM 122-3

7T 292;WM 23-4   info