Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 22


2000
Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga,
reformationsbibeln
Nej, snarare är de delar i kroppen nödvändiga som anses vara de svagaste.
folkbibeln
Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga.
1917
Nej, just de kroppens lemmar som tyckas vara svagast äro som mest nödvändiga.
1873
Utan mycket mer de kroppsens lemmar, som synas svagast vara, äro oss mest af nöden.
1647 Chr 4
Men meget meere de Lemmer paa Legomet / som siunes ad være de skrøbeligste / de ere fornødne:
norska 1930
22 men tvert imot: de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige.
Bibelen Guds Ord
Nei, det er heller slik at de lemmene på legemet som synes å være svakest, de er nødvendige.
King James version
Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:

danska vers      


6BC 1090;3T 446 AA 317-8; 4T 128;5T 279; 6T 288(CH 513; ChS 134;2TT 526)7T 174;TM 500;WM 122-3   info