Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 18


2000
Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville.
reformationsbibeln
Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han har velat.
folkbibeln
Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat.
1917
Men nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem på det sätt som han har velat.
1873
Men nu hafver Gud satt lemmarna hvar för sig särdeles uti lekamen, såsom han ville.
1647 Chr 4
Men nu hafver Gud sæt Lemmerne / en hver af dem i Legomet / efter som hand vilde.
norska 1930
18 Men nu satte Gud lemmene, hvert især av dem, på legemet, således som han vilde.
Bibelen Guds Ord
Men nå har Gud satt lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet akkurat slik som Han Selv ville.
King James version
But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.

danska vers      


6BC 1090;3T 446 AA 317-8; 4T 128;5T 279; 6T 288(CH 513; ChS 134;2TT 526)7T 174;TM 500;WM 122-3   info