Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 15


2000
Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen.
reformationsbibeln
Om foten skulle säga: Eftersom jag inte är hand hör jag inte till kroppen, skulle den därför inte höra till kroppen?
folkbibeln
Om foten sade: "Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen", så hör den ändå till kroppen.
1917
Om foten ville säga: ”Jag är icke hand, därför hör jag icke till kroppen”, så skulle den icke dess mindre höra till kroppen.
1873
När nu foten ville säga: Jag är icke hand, derföre är jag icke af lekamenom; skulle han fördenskull icke vara af lekamenom?
1647 Chr 4
Dersom Foden siger / jeg er icke en Haand / (derforI er jeg icke af Legomet: Mon den derfor icke være af Legomet?
norska 1930
15 Om foten sier: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet, så hører den like fullt med til legemet;
Bibelen Guds Ord
Hvis foten skulle si: "Fordi jeg ikke er hånd, er jeg ikke en del av legemet," er den da ikke en del av legemet?
King James version
If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body?

danska vers      


6BC 1090;3T 446 AA 317-8; 4T 128;5T 279; 6T 288(CH 513; ChS 134;2TT 526)7T 174;TM 500;WM 122-3   info