Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 14


2000
Kroppen består inte av en enda del utan av många.
reformationsbibeln
För kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många.
folkbibeln
Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många.
1917
Kroppen utgöres ju icke heller av en enda lem, utan av många.
1873
Ty lekamen är icke en lem, utan månge,
1647 Chr 4
Thi ad Legomet er oc icke een Lem / men mange.
norska 1930
14 For legemet er jo heller ikke ett lem, men mange.
Bibelen Guds Ord
For legemet er da ikke bare ett lem, men mange.
King James version
For the body is not one member, but many.

danska vers      


6BC 1090;3T 446

Ev 380;4T 16(1TT 443);9T 202

AA 317-8; 4T 128;5T 279; 6T 288(CH 513; ChS 134;2TT 526)7T 174;TM 500;WM 122-3   info