Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 13


2000
Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.
reformationsbibeln
För i en Ande har vi ju alla blivit döpta till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig slavar eller fria, och i en Ande har vi alla fått att dricka.
folkbibeln
I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.
1917
Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.
1873
Ty vi äre uti enom Anda alle döpte till en lekamen, ehvad vi äre Judar eller Greker, tjenare eller frie; och hafve alle druckit till en Anda.
1647 Chr 4
Thi vi ere oc alle udi een Aand døbte til eet Legome / hvad heller (vi ere) Jøder eller Græker / eller Tienere eller Frje / oc vi ere alle skenckte til een Aand.
norska 1930
13 for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.
Bibelen Guds Ord
For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme - enten vi er jøder eller grekere, enten vi er slaver eller frie -, og vi har alle fått én Ånd å drikke.
King James version
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.

danska vers      


6BC 1090;3T 446

Ev 380;4T 16(1TT 443);9T 202

AA 317-8; 4T 128;5T 279; 6T 288(CH 513; ChS 134;2TT 526)7T 174;TM 500;WM 122-3

MH 25(GW 46);9T 191(3TT 387)   info