Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 10


2000
en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal.
reformationsbibeln
till en annan kraft att utföra mirakler, till en annan profetians gåva, till en annan att skilja mellan andar, till en annan att tala olika slags tungotal, till en annan att uttyda tungotal.
folkbibeln
en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.
1917
åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål.
1873
Enom androm underlig ting göra; enom androm prophetia; enom androm åtskilja andar; enom androm mångahanda tungomål; enom androm tungomåls uttydelse.
1647 Chr 4
Men en anden ad kunde giøre kraftige Gierninger / men en anden Prophetie / men en anden ad giøre forskiel paa Anderne / men en anden (adskillige) slags Tungemaal / men en anden ad udlegge Tungemaal.
norska 1930
10 en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger.
Bibelen Guds Ord
til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger.
King James version
To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:

danska vers      


6BC 1090;3T 446 AA 92;6BC 1090;CT 314-5; 9T 144-5(Ev 99; GW 483);TM 29 COL 327(ML 37) TM 424   info