Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 9


2000
En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota,
reformationsbibeln
till en annan tro genom samme Ande, till en annan gåvor att bota sjuka av samme Ande,
folkbibeln
En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,
1917
åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan givas helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande,
1873
Enom androm tron, af samma Andanom; enom androm helbregda gåfva, af samma Andanom;
1647 Chr 4
Men en anden Tro / i den samme Aand: Men en anden en naadis Gafve til ad helbrede / i den samme Aand:
norska 1930
9 en annen tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd,
Bibelen Guds Ord
til en annen tro ved den samme Ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme Ånd,
King James version
To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;

danska vers      


6BC 1090;3T 446 AA 92;6BC 1090;CT 314-5; 9T 144-5(Ev 99; GW 483);TM 29 COL 327(ML 37)   info