Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 6


2000
Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.
reformationsbibeln
Och det finns olika slags kraftgärningar, men det är samma Gud som verkar allt i alla.
folkbibeln
Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.
1917
Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla.
1873
Och krafterna äro mångahanda; men Gud är en, som allt verkar i allom.
1647 Chr 4
Oc der ere skilsmisse paa kraftige Gierninger / men Gud er den samme som giør alle Ting i alle.
norska 1930
6 og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.
Bibelen Guds Ord
Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle.
King James version
And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.

danska vers      


6BC 1090;3T 446 AA 92;6BC 1090;CT 314-5; 9T 144-5(Ev 99; GW 483);TM 29 1SM 380   info