Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 5


2000
Tjänsterna är olika, men Herren densamme.
reformationsbibeln
Och det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme.
folkbibeln
Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme.
1917
Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme.
1873
Och ämbeten äro mångahanda; men Herren är en.
1647 Chr 4
Oc der ere skilsmisse paa Tienister / oc HErren er den samme:
norska 1930
5 og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme;
Bibelen Guds Ord
Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme.
King James version
And there are differences of administrations, but the same Lord.

danska vers      


6BC 1090;3T 446 AA 92;6BC 1090;CT 314-5; 9T 144-5(Ev 99; GW 483);TM 29   info