Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 2


2000
Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med, bort till de stumma avgudarna.
reformationsbibeln
Ni vet att ni har varit hedningar, och att ni lät er föras bort till de stumma avgudarna, allt eftersom ni blev ledda.
folkbibeln
Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna.
1917
I veten att I, medan I voren hedningar, läten eder blindvis föras bort till de stumma avgudarna.
1873
I veten, att I hafven varit Hedningar, och gått till de stumma afgudar, efter som I förförde voren.
1647 Chr 4
I vide / ad j vare Hedninge / der j ginge til de dumme Afguder / eftersom j blefve førde derhen.
norska 1930
2 I vet at dengang da I var hedninger, lot I eder drage til de stumme avguder, alt efter som I blev draget.
Bibelen Guds Ord
Dere vet at dere var selv hedninger, og dere ble dratt bort til disse stumme avgudene, uansett hvordan dere ble ledet.
King James version
Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led.

danska vers      


6BC 1090;3T 446   info