Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Korinthierbrevet 12: 1


2000
I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni skall ha kunskap.
reformationsbibeln
Men om de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga.
folkbibeln
Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen.
1917
Vad nu angår dem som hava andliga gåvor, så vill jag säga eder, mina bröder, huru med dem förhåller sig.
1873
Om de andeliga gåfvor vill jag, käre bröder, icke fördölja eder.
1647 Chr 4
XII.Capitel. MEn hvad de Aandelige Ting ere anlagendis / Brødre / vil jeg icke / ad j skulle være vanvittige.
norska 1930
12 Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at I skal være uvitende.
Bibelen Guds Ord
Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende.
King James version
Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.

danska vers      


6BC 1090;3T 446   info