Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 49


2000
och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten.
reformationsbibeln
Och Herrens ord spreds över hela området.
folkbibeln
Och Herrens ord spreds över hela området.
1917
Och Herrens ord utbredde sig över hela landet.
1873
Och Herrans ord vardt utspridt öfver alla den ängden.
1647 Chr 4
Men HErrens Ord førdis ud ofvre det gandske Land.
norska 1930
49 Og Herrens ord utbredte sig over hele landet.
Bibelen Guds Ord
Og Herrens ord ble spredt over hele landområdet.
King James version
And the word of the Lord was published throughout all the region.

danska vers      


13:14 - 52 AA 170-6
13:52 FW 78.3   info