Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 41


2000
Se, föraktare, häpna och förintas: jag utför en gärning i era dagar, en gärning som ni inte kommer att tro på när den berättas för er.”
reformationsbibeln
Se, ni föraktare, och förundra er och gå under, för jag utför i era dagar ett verk, som ni aldrig skulle tro om någon berättar det för er.
folkbibeln
Se, ni föraktare, häpna och gå under: en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro, när man berättar den för er."
1917
’Sen här, I föraktare, och förundren eder, och bliven till intet; ty en gärning utför jag i edra dagar, en gärning som I alls icke skullen tro, om den förtäljdes för eder.’”
1873
Ser till, I föraktare, och förundrer eder, och varder till intet; ty jag skall verka i edra dagar ett verk, det I icke tro skolen, om någor det eder förtäljer.
1647 Chr 4
Seer j Foractere / oc forundrer eder / oc forsvinder / thi jeg giør en Gierning i eders Dage / en gierning / hvilcken (siger jeg) j skulle icke troe / dersom nogen faar fortællit eder (den:)
norska 1930
41 Se, I foraktere, og undre eder og bli til intet! for en gjerning gjør jeg i eders dager, en gjerning som I ikke vil tro om nogen forteller eder det.
Bibelen Guds Ord
"Se, dere foraktere, undre dere og bli borte! For Jeg gjør en gjerning i deres dager, en gjerning som dere slett ikke vil tro selv om noen fortalte dere om den."
King James version
Behold, ye despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you.

danska vers      


13:14 - 52 AA 170-6
13:41 3SM 398.1   info