Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 35


2000
Ty på ett annat ställe säger han: Du skall inte låta din helige möta förgängelsen.
reformationsbibeln
Därför säger han också på ett annat ställe: Du ska inte låta din Helige se förgängelsen.
folkbibeln
Därför säger han också på ett annat ställe: Du skall inte låta din Helige se förgängelsen.
1917
Därför säger han ock i en annan psalm: ’Du skall icke låta din Helige se förgängelsen.’
1873
Derföre säger han ock annorstäds: Du skall icke tillstädja, att din helige skall se förgängelse.
1647 Chr 4
Derfor siger hand oc i en anden (Psalme/) Du skalt icke tilstede din Hellige ad see forkrænckelse.
norska 1930
35 Derfor sier han også på et annet sted: Du skal ikke overgi din hellige til å se tilintetgjørelse.
Bibelen Guds Ord
Derfor sier Han også i en annen salme: "Du skal ikke la Din Hellige se fordervelse."
King James version
Wherefore he saith also in another psalm, Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption.

danska vers      


13:14 - 52 AA 170-6   info