Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 34


2000
Och att han lät honom uppstå från de döda så att han aldrig mer skall återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag skall uppfylla åt er de heliga och oryggliga löften jag har gett David.
reformationsbibeln
Och angående att han har rest upp honom från de döda, så att han inte mer ska återvända till förgängelsen, det har han sagt på följande sätt: Jag vill ge er Davids heliga löften, de trofasta.
folkbibeln
Och att han har uppväckt honom från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord: Jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick.
1917
Och att han har låtit honom uppstå från de döda, så att han icke mer skall vända tillbaka till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: ’Jag skall uppfylla åt eder de heliga löften som jag i trofasthet har givit åt David.’
1873
Men att han uppväckte honom ifrå de döda, så att han icke skall mer igenkomma till förgängelighet, sade han så: Den nåd, som David lofvad är, skall jag eder troliga hålla.
1647 Chr 4
Men ad hand hafver opvact hannem fra døde / som her efter icke skal komme igien til forkrenckelse / hafver hand saa sagt / Jeg vil give eder Davids hellige Ting / som ere trofaste.
norska 1930
34 Men at han har opreist ham fra de døde, så han ikke mere skal vende tilbake til tilintetgjørelse, det har han sagt således: Jeg vil gi eder de hellige løfter til David, de trofaste.
Bibelen Guds Ord
Og at Han reiste Ham opp fra de døde så Han aldri mer skal vende tilbake til fordervelse, har Han sagt slik: "Jeg vil gi dere Davids hellige løfter, de trofaste."
King James version
And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he said on this wise, I will give you the sure mercies of David.

danska vers      


13:14 - 52 AA 170-6   info