Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 33


2000
har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag.
reformationsbibeln
det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att han har rest upp Jesus, såsom det också står skrivet i andra psalmen: Du är min Son, i dag har jag fött dig.
folkbibeln
det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram, så som det är skrivet i andra psalmen: Du är min son, jag har i dag fött dig.
1917
såsom ock är skrivet i andra psalmen: ’Du är min Son, jag har i dag fött dig.’
1873
Såsom i andra Psalmen skrifvet är: Du äst min Son, i dag hafver jag födt dig.
1647 Chr 4
Som oc skrefvet er i den anden Psaleme / Du est min Søn / i dag hafver jeg fød dig.
norska 1930
33 således som det også er skrevet i den annen salme: Du er min Sønn; jeg har født dig idag.
Bibelen Guds Ord
Ved at Han har oppreist Jesus har Gud oppfylt dette for oss som er deres barn. Slik er det også skrevet i den andre salmen: Du er Min Sønn, i dag har Jeg født Deg.
King James version
God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.

danska vers      


13:14 - 52 AA 170-6   info