Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 31


2000
och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket.
reformationsbibeln
Och han blev sedd under många dagar av dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem, de är hans vittnen inför folket.
folkbibeln
och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket.
1917
Sedan visade han sig under många dagar för dem som med honom hade gått upp från Galileen till Jerusalem, och som nu äro hans vittnen inför folket.
1873
Och han hafver varit sedder i många dagar af dem, som med honom uppkomne voro ifrå Galileen till Jerusalem, hvilke hans vittne äro till folket.
1647 Chr 4
Som blef seet mange Dage / for dem / som vare gangne ved hannem op af Galilæa til Jerusalem / hvilcke som ere hans Vidne til Folcket.
norska 1930
31 og han åpenbarte sig i flere dager for dem som hadde draget op med ham fra Galilea til Jerusalem, de som nu er hans vidner for folket.
Bibelen Guds Ord
Han ble sett i mange dager av dem som kom med Ham opp fra Galilea til Jerusalem, de som er Hans vitner til folket.
King James version
And he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people.

danska vers      


13:14 - 52 AA 170-6   info