Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 29


2000
När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från korset och lade honom i en grav.
reformationsbibeln
Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav.
folkbibeln
Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav.
1917
När de så hade fört till fullbordan allt som var skrivet om honom, togo de honom ned från korsets trä och lade honom i en grav.
1873
Och när de hade fullbordat allt det som skrifvet var om honom, togo de honom neder af trät, och lade honom i grafvena.
1647 Chr 4
Men der de hafde fuldkommet alle ting / som ere skrefne om hannem / da needtoge de hannem af Træet / oc lagde (hannem) i en Graf.
norska 1930
29 Og da de hadde fullbyrdet alt som er skrevet om ham, tok de ham ned av treet og la ham i en grav.
Bibelen Guds Ord
Da de hadde oppfylt alt som var skrevet om Ham, tok de Ham ned fra treet og la Ham i en grav.
King James version
And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree, and laid him in a sepulchre.

danska vers      


13:14 - 52 AA 170-6   info