Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 19


2000
och sedan utrotade han sju folk i Kanaan och lät dem ta deras land i besittning.
reformationsbibeln
Och sedan han hade utrotat sju folk i Kanaans land, fördelade han deras land åt dem genom lottning.
folkbibeln
Han utrotade sju folk i Kanaan och gav deras land i arv åt sitt folk.
1917
Och sedan han hade utrotat sju folk i Kanaans land, utskiftade han dessas land till arvedelar åt dem.
1873
Och nederlade sjuhanda folk uti Canaans land; och skifte deras land emellan dem med lott.
1647 Chr 4
Oc hand udslætte siu Folck i Canaans Land / oc laaddeelte deres Land iblant dem.
norska 1930
19 og han utryddet syv folkeslag i Kana'ans land og skiftet deres land ut til arv for dem, i omkring fire hundre og femti år.
Bibelen Guds Ord
Og da Han hadde utslettet sju folkeslag i Kanaans land, fordelte Han landet deres til dem som arv ved loddtrekning.
King James version
And when he had destroyed seven nations in the land of Chanaan, he divided their land to them by lot.

danska vers      


13:14 - 52 AA 170-6   info