Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 16


2000
Paulus reste sig, gav tecken till tystnad och sade: ”Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna på mig.
reformationsbibeln
Då reste sig Paulus och gav tecken med handen och sa: Män av Israel och ni som fruktar Gud lyssna!
folkbibeln
Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sade: "Israelitiska män och ni som fruktar Gud, lyssna!
1917
Då stod Paulus upp och gav tecken med handen och sade: ”I män av Israels hus och I som ’frukten Gud’, hören mig.
1873
Då stod Paulus upp, och gaf tecken med handene, att de skulle vara tyste, och sade: I män af Israel, och I som frukten Gud, hörer härtill.
1647 Chr 4
Men Paulus stod op / oc slo til liud med Handen / oc sagde / I Jsraelitiske Mænd / oc I som frycte Gud / hører til.
norska 1930
16 Da stod Paulus op og slo til lyd med hånden og sa: Israelittiske menn og I som frykter Gud! Hør:
Bibelen Guds Ord
Da reiste Paulus seg, gjorde tegn med hånden og sa: "Israelittiske menn og dere som frykter Gud, hør etter:
King James version
Then Paul stood up, and beckoning with his hand said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience.

danska vers      


13:14 - 52 AA 170-6   info