Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 8


2000
Men Elymas – namnet kan översättas med ”trollkarl” – motarbetade dem och sökte förhindra att ståthållaren kom till tro.
reformationsbibeln
Men Elymas, trollkarlen - det är vad hans namn betyder - stod dem emot och försökte vända bort landshövdingen från tron.
folkbibeln
Men Elymas, trollkarlen - det är vad hans namn betyder - gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro.
1917
Men Elymas (eller trollkarlen, ty namnet har den betydelsen) stod emot dem och ville hindra landshövdingen från att komma till tro.
1873
Men trollkarlen Elymas, ty hans namn uttydes så, stod dem emot, och ville vända landshöfdingan ifrå trone.
1647 Chr 4
Men Elimas / Toldkarlen / (Thi hans nafn udtydis saa) stood dem imod / oc søgte efter ad forvende Landsherren fra Troen.
norska 1930
8 Men Elymas, trollmannen for således uttydes hans navn stod dem imot og søkte å vende landshøvdingen bort fra troen.
Bibelen Guds Ord
Men Elymas, "trollmannen", som navnet hans betyr, stod dem imot, og han prøvde å vende landshøvdingen bort fra troen.
King James version
But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith.

danska vers      


13:4 - 12 AA 166-9
13:8 - 10 GC 516   info