Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 13: 3


2000
Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.
reformationsbibeln
Då, efter att ha fastat och bett och lagt händerna på dem, sände de iväg dem.
folkbibeln
Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.
1917
Då fastade de och bådo och lade händerna på dem och läto dem begiva sig åstad.
1873
Då fastade de, och bådo, och lade händer på dem, och läto dem fara.
1647 Chr 4
Da fastede de oc bade / oc lagde Hænderne paa dem / oc lode dem gaa.
norska 1930
3 Da lot de dem dra ut efterat de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.
Bibelen Guds Ord
Etter å ha fastet og bedt og lagt hendene på dem, sendte de dem av sted.
King James version
And when they had fasted and prayed, and laid their hands on them, they sent them away.

danska vers      


13:1 - 3 AA 160-5; EW 101; SR 303-4   info