Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 38


2000
Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?” Sedan gick han ut igen till judarna och sade: ”Jag kan inte finna honom skyldig till något.
reformationsbibeln
Pilatus sa till honom: Vad är sanning? Och när han hade sagt detta, gick han ut till judarna igen och sa till dem: Jag finner honom inte skyldig till något.
folkbibeln
Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sade till dem: "Jag finner honom inte skyldig till något brott.
1917
Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?” När han hade sagt detta, gick han åter ut till judarna och sade till dem: ”Jag finner honom icke skyldig till något brott.
1873
Sade Pilatus till honom: Hvad är sanning? Och när han det sagt hade, gick han åter till Judarna, och sade till dem: Jag finner ingen sak med honom.
1647 Chr 4
Pilatus siger til hannem / Hvad er Sandhed? Oc der hand det hafde sagt / gick hand ud til Jøderne igien / oc siger til dem / Jeg finder ingen Skyld i hannem.
norska 1930
38 Pilatus sier til ham: Hvad er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos ham.
Bibelen Guds Ord
Pilatus sier til Ham: "Hva er sannhet?" Da han hadde sagt dette, gikk han ut igjen til jødene og sier til dem: "Jeg finner ingen skyld hos Ham.
King James version
Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all.

danska vers      


DA 723-40; EW 172-5(SR 216-9)

CSW 78;FE 238;GW 190(Ev 484)   info