Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 37


2000
Pilatus frågade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.”
reformationsbibeln
Då sa Pilatus till honom: Så är du då en Konung? Jesus svarade: Du säger att jag är en Konung. Till det är jag född, och till det har jag kommit i världen, för att jag skulle vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen hör min röst.
folkbibeln
Pilatus sade: "Du är alltså en konung?" Jesus svarade: "Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.”
1917
Så sade Pilatus till honom: ”Så är du dock en konung?” Jesus svarade: ”Du säger det själv, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag skall vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst.”
1873
Då sade Pilatus till honom: Så äst du dock en Konung? Jesus svarade: Du säger det; jag är en Konung; dertill är jag född, och är dertill kommen i verldena, att jag skall vittna med sanningene. Hvar och en, som är af sanningene, han hörer mina röst.
1647 Chr 4
Da sagde Pilatus til hannem / Saa est du alligevel en Konge? JEsus svarde / Du siger det / ad jeg er en Konge. Jeg er der til født / oc der til er jeg kommen til Verden / ad jeg skal vidne med Sandheden. Hver den som er af Sandheden / hand hører min Røst.
norska 1930
37 Pilatus sa da til ham: Så er du dog konge? Jesus svarte: Du sier det; jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vidne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.
Bibelen Guds Ord
Da sa Pilatus til Ham: "Er Du da ikke konge?" Jesus svarte: "Du sier med rette at Jeg er en konge. Til det er Jeg født, og til det er Jeg kommet inn i verden, at Jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører Min røst."
King James version
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.

danska vers      


DA 723-40; EW 172-5(SR 216-9)

5BC 1148;CT 22,259;FE 190, 405;SD 26   info