Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 35


2000
Pilatus sade: ”Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?”
reformationsbibeln
Pilatus svarade: Inte är väl jag en jude? Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?
folkbibeln
Pilatus svarade: "Jag är väl inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?”
1917
Pilatus svarade: ”Jag är väl icke en jude! Ditt eget folk och översteprästerna hava överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?”
1873
Pilatus svarade: Icke är jag en Jude; ditt folk, och de öfverste Presterna, hafva dig mig öfverantvardat; hvad hafver du gjort?
1647 Chr 4
Pilatus svarde / Mon jeg være en Jøde? Dit Folck / oc de ypperste Præste / antvordede dig mig / Hvad hafver du giort?
norska 1930
35 Pilatus svarte: Er jeg en jøde? Ditt folk og yppersteprestene har overgitt dig til mig; hvad er det du har gjort?
Bibelen Guds Ord
Pilatus svarte: "Er vel jeg jøde? Ditt Eget folk og yppersteprestene har overgitt Deg til meg. Hva har Du gjort?"
King James version
Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?

danska vers      


DA 723-40; EW 172-5(SR 216-9)   info