Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 34


2000
Jesus svarade: ”Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?”
reformationsbibeln
Jesus svarade honom: Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det till dig om mig?
folkbibeln
Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?”
1917
Jesus svarade: ”Säger du detta av dig själv, eller hava andra sagt dig det om mig?”
1873
Jesus svarade: Säger du det af dig sjelf, eller hafva andre sagt dig det om mig?
1647 Chr 4
JEsu svarde hannem / Taler du det af dig self / Eller hafde andre sagt dig (det) om mig?
norska 1930
34 Jesus svarte: Sier du dette av dig selv, eller har andre sagt dig det om mig?
Bibelen Guds Ord
Jesus svarte ham: "Taler du dette av deg selv, eller har andre fortalt deg dette om Meg?"
King James version
Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?

danska vers      


DA 723-40; EW 172-5(SR 216-9)   info