Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 28


2000
Från Kajafas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade de utanför, för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden.
reformationsbibeln
Sedan förde de Jesus från Kaifas till landshövdingens palats*, och det var nu morgon. Men själva gick de inte in i landshövdingens palats, för att de inte skulle bli orena utan kunna äta påskalammet.
folkbibeln
Från Kajfas förde de sedan Jesus till pretoriet.* Det var tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet, för att de inte skulle bli orena utan kunna fira påsken.
1917
Sedan förde de Jesus från Kaifas till pretoriet; och det var nu morgon. Men själva gingo de icke in i pretoriet, för att de icke skulle bliva orenade, utan skulle kunna äta påskalammet.
1873
Då ledde de Jesum ifrå Caiphas inför Rådhuset, och det var om morgonen; och de gingo icke in i Rådhuset, att de icke skulle varda besmittade, utan att de måtte äta Påskalambet.
1647 Chr 4
Da førde de JEsum fra Caipha til Domhuuset. Men det var aarle / Oc de ginge icke i Domhuset / paa det de skulde icke besmittes / men ad de monne æde Paaske.
norska 1930
28 De førte da Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på morgenen, og de gikk ikke selv inn i borgen, forat de ikke skulde bli urene, men kunde ete påske.
Bibelen Guds Ord
Så førte de Jesus fra Kaifas til landshøvdingens borg. Det var tidlig om morgenen. Men selv gikk de ikke inn i landshøvdingens borg, for at de ikke skulle bli urene, men kunne være i stand til å spise påskemåltidet.
King James version
Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.

danska vers      


GC 667

DA 723-40; EW 172-5(SR 216-9)   info