Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 27


2000
Petrus förnekade det än en gång. Och just då gol en tupp.
reformationsbibeln
Då nekade Petrus än en gång. Och strax gol en tupp.
folkbibeln
Petrus nekade än en gång. Och strax gol en tupp.
1917
Då nekade Petrus åter. Och i detsamma gol hanen.
1873
Då nekade åter Petrus det; och straxt gol hanen.
1647 Chr 4
Da nectede Petrus atter / oc strax gool Hanen.
norska 1930
27 Atter nektet Peter, og straks gol hanen.
Bibelen Guds Ord
Peter nektet igjen, og straks var det en hane som gol.
King James version
Peter then denied again: and immediately the cock crew.

danska vers      


COL 152-4; DA 413

DA 703-14   info