Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 19


2000
Översteprästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära.
reformationsbibeln
Översteprästen frågade då Jesus om hans lärjungar och om hans lära.
folkbibeln
Översteprästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och om hans lära.
1917
Översteprästen frågade nu Jesus om hans lärjungar och om hans lära.
1873
Då sporde öfverste Presten Jesum om hans Lärjungar, och om hans lärdom.
1647 Chr 4
Da spurde den ypperste Præst JEsum om hans Disciple / oc om hans Lærdom.
norska 1930
19 Ypperstepresten spurte da Jesus om hans disipler og om hans lære.
Bibelen Guds Ord
Ypperstepresten spurte da Jesus om disiplene Hans og læren Hans.
King James version
The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.

danska vers      


DA 698-703

COL 152-4; DA 413   info