Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 18


2000
Tjänarna och vakterna stod och värmde sig vid en koleld som de hade tänt, eftersom det var kallt. Petrus stod där också och värmde sig tillsammans med dem.
reformationsbibeln
Men tjänarna och vakterna hade gjort upp en koleld, eftersom det var kallt, och de stod och värmde sig. Och bland dem stod Petrus och värmde sig.
folkbibeln
Eftersom det var kallt hade tjänarna och vakterna gjort upp en koleld, där de stod och värmde sig. Även Petrus stod och värmde sig tillsammans med dem.
1917
Men tjänarna och rättsbetjänterna hade gjort upp en koleld, ty det var kallt, och de stodo där och värmde sig; bland dem stod också Petrus och värmde sig.
1873
Men drängarna, och tjenarena, som hade gjort en koleld, ty det var kallt, stodo och värmde sig; med dem stod ock Petrus och värmde sig.
1647 Chr 4
Men Tienerne oc Svennene stoode / oc hafde giort en Kul-ild / thi det var talt / oc værmde sig.
norska 1930
18 Men tjenerne og drengene hadde gjort op en kull-ild, fordi det var koldt, og de stod og varmet sig; men også Peter stod der med dem og varmet sig.
Bibelen Guds Ord
Tjenerne og vaktene hadde laget en kullild, og de stod der og varmet seg, for det var kaldt. Og Peter stod sammen med dem og varmet seg.
King James version
And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself.

danska vers      


DA 698-703

DA 710-4; EW 169(SR 213-4)

COL 152-4; DA 413   info