Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 16


2000
men Petrus stod kvar utanför porten. Den andre lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med sig Petrus in.
reformationsbibeln
Men Petrus stod utanför vid porten. Den andre lärjungen, som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med portvakterskan och förde in Petrus.
folkbibeln
Men Petrus stod utanför vid porten. Den andre lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och förde in Petrus.
1917
men Petrus stod utanför vid porten. Den andre lärjungen, den som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med portvakterskan och fick så föra Petrus ditin.
1873
Men Petrus stod utanför dörrene. Då gick den andre Lärjungen ut, som känder var med öfversta Presten, och talade till dörravårdinnan, och hade Petrum in.
1647 Chr 4
Men Petrus stood uden for hoos Døren. Da gick den anden Disciple / som var kiend med den ypperste Præst / hen ud / oc talde med Dørvoctersken / Oc lidde Petrum ind:
norska 1930
16 men Peter stod utenfor ved døren. Den andre disippel, han som var kjent med ypperstepresten, gikk da ut og talte til dørvoktersken og fikk Peter inn.
Bibelen Guds Ord
Men Peter stod utenfor ved døren. Den andre disippelen, som var kjent av ypperstepresten, gikk da ut og snakket med henne som passet døren, og førte Peter inn.
King James version
But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter.

danska vers      


DA 698-703

EW 171(SR 215);SL 53

DA 710-4; EW 169(SR 213-4)

COL 152-4; DA 413   info