Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 9


2000
Ty det som han hade sagt skulle uppfyllas: ”Av dem som du har gett mig har jag inte låtit någon gå förlorad.”
reformationsbibeln
Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse: Av dem som du har gett mig har jag inte förlorat någon.
folkbibeln
Det ord som han hade talat skulle nämligen gå i uppfyllelse: "Av dem som du har gett mig, har jag inte förlorat någon enda.”
1917
Ty det ordet skulle fullbordas, som han hade sagt: ”Av dem som du har givit mig har jag icke förlorat någon.”
1873
På det de ord skulle varda fullkomnad, som han sagt hade: Af dem du mig gifvit hafver, borttappade jag ingen.
1647 Chr 4
Paa det / ad den tale skulde fuldkommis / hvilcken hand hafde sagt / Jeg miste ingen af dem / som du hafver gifvit mig.
norska 1930
9 - forat det ord skulde opfylles som han hadde sagt: Jeg mistet ikke en av dem som du har gitt mig.
Bibelen Guds Ord
for at det Han hadde sagt, skulle bli oppfylt: "Av dem Du gav Meg, har Jeg ikke mistet noen."
King James version
That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none.

danska vers      


5BC 1106; DA 685-97;EW 167-8(SR 210-1)   info