Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 18: 1


2000
När Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i.
reformationsbibeln
När Jesus hade sagt detta, gick han ut tillsammans med sina lärjungar över bäcken Kidron. Där låg en trädgård, som han och hans lärjungar gick in i.
folkbibeln
När Jesus hade sagt detta, gick han med sina lärjungar över bäcken Kidron.* Där låg en trädgård* dit han och hans lärjungar gick.
1917
När Jesus hade sagt detta, begav han sig med sina lärjungar därifrån och gick över bäcken Kidron till andra sidan. Där var en örtagård, och i den gick han in med sina lärjungar.
1873
Då Jesus hade detta sagt, gick han ut med sina Lärjungar, öfver den bäcken Kedron; der var en örtagård, i hvilken han ingick, och hans Lärjungar.
1647 Chr 4
XVII.Capitel. DEr JEsus hafde dette sagt / gick hand ud / med sine Disciple / ofver den Beck Kedron / hvor der var en Urtegaard / i hvilcken hand gick ind / oc hans Disciple.
norska 1930
18 Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut med sine disipler over bekken Kedron; der var en have, og i den gikk han selv og hans disipler inn.
Bibelen Guds Ord
Da Jesus hadde sagt dette, gikk Han ut sammen med disiplene Sine og gikk over Kedron-bekken. Der var det en hage som Han og disiplene Hans gikk inn i.
King James version
When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered, and his disciples.

danska vers      


2T 203 (1TT 222)

5BC 1106; DA 685-97;EW 167-8(SR 210-1)   info