Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Sakarja 12: 14


2000
alla de andra släkterna var för sig och deras kvinnor för sig.
folkbibeln
alla övriga släkter var för sig och deras kvinnor för sig.
1917
så ock alla övriga släkter var för sig, och deras kvinnor för sig. Jerusalems rening. Herden slagen, hans hjord förskingrad och luttrad.
1873
Alltså alla andras slägter, hvart och ett besynnerliga, och deras hustrur också besynnerliga.
1647 Chr 4
(Ja) alle ofverblefve Slectter / hver Slect besynderligen / oc deres hustruer besynderligen.
norska 1930
14 og likeså alle de andre slekter, hver slekt for sig og deres kvinner for sig.
Bibelen Guds Ord
alle slektene som er igjen, hver slekt for seg og deres hustruer for seg.
King James version
All the families that remain, every family apart, and their wives apart.

danska vers