Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Sakarja 12: 1


2000
Profetord. Herrens ord om Israel. Så talar Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund, han som har skapat livsanden i människan:
folkbibeln
En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne:
1917
Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne:
1873
Detta är HERRANS ords tunge öfver Israel, säger HERREN, den der utsträcker himmelen, och grundar jordena, och menniskones anda gör uti honom:
1647 Chr 4
XII. Capitel. HErrenss Ords Byrde ofver Jsrael /(Saa) siger HErren / som udbreder Himmelen / oc grundfæster Jorden / oc skaber Menniskens Aand i hannem.
norska 1930
12 Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:
Bibelen Guds Ord
Byrden av Herrens ord mot Israel. Så sier Herren som strakk ut himmelen, som la jordens grunnvoll og formet menneskets ånd i hans indre:
King James version
The burden of the word of the LORD for Israel, saith the LORD, which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him.

danska vers