Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nahum 3: 18


2000
Dina herdar sover, Assyriens konung, dina hövdingar slumrar. Ditt folk har skingrats över bergen, och ingen finns som samlar det.
folkbibeln
Dina herdar har slumrat in, du Assurs kung, dina förnäma män ligger i ro. Ditt folk är skingrat uppe på bergen, och ingen samlar ihop det.
1917
Dina herdar hava slumrat in, du Assurs konung; dina väldige ligga i ro. Ditt folk är förstrött uppe på bergen, och ingen församlar det.
1873
Dine herdar skola sofva, o Konung i Assur; dine mägtige skola lägga sig, och ditt folk skall uppå bergen förströdt varda, och ingen skall församla dem.
1647 Chr 4
Dine Hyrder sofve O Konge i Assyrien / dine Mæctige skulle legge sig / de som ere dit Folck / ere adspredde paa Biergene / oc der er ingen som samler dem.
norska 1930
18 Dine hyrder slumrer, Assurs konge! Dine gjæve menn ligger i ro; ditt folk er spredt på fjellene, og det er ingen som samler det.
Bibelen Guds Ord
Dine hyrder slumrer, Assyrias konge. Dine fornemme menn har lagt seg ned. Ditt folk er spredt på fjellene, og det er ingen som samler dem.
King James version
Thy shepherds slumber, O king of Assyria: thy nobles shall dwell in the dust: thy people is scattered upon the mountains, and no man gathereth them.

danska vers