Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nahum 3: 15


2000
Elden skall ändå sluka dig och svärdet förgöra dig. Du skall förtäras som gräshoppsyngel, fastän ditt folk är talrikt som gräshoppsyngel, som väldiga svärmar av gräshoppor,
folkbibeln
Där skall elden förtära dig och svärdet utrota dig, det skall sluka dig som gräsmaskar, även om du är talrik som gräsmaskar och förökar dig som gräshoppor.
1917
Bäst du står där, skall elden förtära dig och svärdet utrota dig. Ja, såsom av gräsmaskar skall du bliva uppfrätt, om du ock själv samlar skaror så talrika som gräsmaskar, skaror så talrika som gräshoppor.
1873
Men elden skall upptära dig, och svärdet döda dig; det skall uppäta dig, lika som en flogmatk; det skall öfverfalla dig, lika som en flogmatk; det skall öfverfalla dig, såsom gräshoppor.
1647 Chr 4
Der skal Jlden fortære dig / Sverdet skal fordærfve dig / det skal fortære dig / somOldenborrer : Fly dig en svar hoob (Folck) som Oldenborrer / Fly dig en svar (hoob Folck) som Græshopper.
norska 1930
15 Der skal ilden fortære dig, sverdet utrydde dig, fortære dig som slikkerne; du kan gjerne være så tallrik som slikkerne, så tallrik som gresshoppene!
Bibelen Guds Ord
Der skal ilden fortære deg, og sverdet skal utrydde deg, ete deg opp som en gresshoppelarve. Gjør deg til mange som gresshoppelarven! Gjør deg til mange som gresshoppene!
King James version
There shall the fire devour thee; the sword shall cut thee off, it shall eat thee up like the cankerworm: make thyself many as the cankerworm, make thyself many as the locusts.

danska vers