Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nahum 3: 14


2000
Ös upp vatten för belägringen och förstärk dina fästen! Stig ner i leran och trampa den till murbruk, fatta tag i tegelformen!
folkbibeln
Ös upp vatten åt dig för belägringen och förstärk dina fästen. Stig ner i leran och trampa i murbruket. Gör tegelformen stark.
1917
Hämta dig vatten till förråd under belägringen, förstärk dina fästen. Stig ned i leran och trampa i murbruket; grip till tegelformen.
1873
Hemta dig vatten, ty du skall belagd varda; förbättra din fäste, gack uti leret och trampa det, och gör starkt tegel.
1647 Chr 4
Drag dig Vand til Befæstningen / færdige dine Befæstninger / gack i Dynden / oc traad i Leeret / færdig eTeglOone.
norska 1930
14 Øs vann til å ha mens du er kringsatt, gjør dine festninger sterke, gå ut i dyndet og stamp i leret, sett teglovnene i stand!
Bibelen Guds Ord
Dra opp vann til du beleires. Forsterk dine festningsverker! Gå ut i leiren og trå mørtelen! Grip teglsteinsformen!
King James version
Draw thee waters for the siege, fortify thy strong holds: go into clay, and tread the mortar, make strong the brickkiln.

danska vers