Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nahum 3: 3


2000
Hästarna stegrar sig, svärden flammar och spjuten blixtrar. Överallt stupade, högar av döda, lik i oändlig mängd, man snavar över lik.
folkbibeln
Ryttare stormar fram, svärden ljungar och spjuten blixtrar. Slagna i mängd och högar av lik, det är ingen ände på döda, man stupar över döda kroppar.
1917
Ryttare komma i fyrsprång; svärden ljunga, och spjuten blixtra. Slagna ser man i mängd och lik i stora hopar; igen ände är på döda, man stupar över döda.
1873
Han förer upp resenärar med blänkande svärd och glimmande glafven; der ligga månge slagne, och store hopar med kroppar, så att på dem intet tal är, och man öfver deras kroppar falla måste;
1647 Chr 4
Der ere Ryttere som opføre baade skinnende Sverd / oc blinckede Glavinde / oc der skal være mange slagne oc svare hoobe døde Kroppe / ja der skal icke være ende paa Kroppene / mand maa falde paa deres kroppe.
norska 1930
3 fremstormende rytter og luende sverd og lynende spyd og drepte i mengde og dynger av lik! Det er ingen ende på døde kropper, en snubler over deres døde kropper,
Bibelen Guds Ord
Hestfolkene jager fram med blinkende sverd og lynende spyd. Det er mange slagne, en haug av lik og ingen ende på døde kropper. De snubler over de døde.
King James version
The horseman lifteth up both the bright sword and the glittering spear: and there is a multitude of slain, and a great number of carcases; and there is none end of their corpses; they stumble upon their corpses:

danska vers      


3:1 - 5 PK 363-4   info